​​Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 22.9.2014​

_____________​

Tilstede: Per, Gitta, Nita, Beate, Per og Jonas.

Afbud: Karen, Louise fratræder bestyrelsen.

1) godkendelse af referat​

Godkendt.​

2) Status på aktiviteter

a) gennemgang af nuværende aktiviteter 

​Vores crossmaskiner er blevet stjålet, så den aktivitet er pt. Lukket ned. Vi kiggerpå nye maskiner, efter jul. Der køres bmx om onsdagen, vi kører indendørs i Roskilde. I øjeblikket er der godt gang i vores skate/løbehjul. Vi er ude og køre 1 gang om ugen. Ture med klubben kommer til at skifte med afgang fra klubben 14.30 og 15.15 pga. lektiecaféen.

b) Nyt fra skolereformen og skolen.

Generel snak om godt og dårligt ved skole reformen. Lange dage for personalet i særugerne.​

3) Orientering fra formanden

a) Personale sag. Der er igået aftale med Maria om fratrædelsesordning. Snak om hele sagen.​

4) Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.​

a) 


5) Orientering fra ledelsen

a) Børnetal
Der er lige nu 131 børn indmeldt i klubben.
b) Personalesituation​

c) Ledermøde - referat


d) Evt. nye åbningstider.
Snak om klubben skal have åbent til kl. 18 for fk og jk. Og vi holder åbent om søndagen fra 16 til 22.

7) Dato for næste møder:

29. oktober forældremøde med valg til bestyrelsen i klubben.

8) Eventuelt.​

Information​

Femagervejens Fritidscenter

CVR: 36757757

Adresse

Femagervej 37​

2650 Hvidovre

Kontakt os

Tlf.: 36 75 77 57

E-mail: fc@femagervej.dk