Fokusområder

______​

Uddannelses politik​

Præsentation af femagervejens Fritidscenter - Læs afsnittet her
Studerende på Femagervejen - Læs afsnittet her
Forventninger til den studerende i praktikken - Læs afsnittet her
For besøg - Læs afsnittet her
Vejledning på Femagervejen - Læs afsnittet her
De 3 praktik perioder - Læs afsnittet her
Midtvejsevaluering/ -samtale - Læs afsnittet her
Evaluering af praktikken - Læs afsnittet her​​

Klubbens målsætning

Klubben skal være et rart sted at være, det kræver at nedenstående bliver opfyldt.

  • Vi ser det som en af klubbens opgaver at opdrage medlemmerne.
  • At vi lytter vil sige, at man viser interesse for den person man sidder og taler med.  Vi viser hensyn ved f.eks. at hjælpe hinanden.
  • Nysgerrighed vil sige, at man søger oplysninger, laver spontane ting osv.
  • Ved at have medindflydelse, lære man at tage ansvar for de ting man siger og gør og det er med til at give den unge
  • selvværd.
  • Ved at vise tillid, viser vi at man stoler på hinanden.
  • At vejlede de unge, vil sige at man fortæller de unge hvordan man kan gøre, uden at vi gør det for dem.
  • En bred vifte af aktiviteter, indeholder forskellige arter af kreativiteter.
  • Vi kan gennem baren og fysiske aktiviteter, være med til at påvirke de unges syn på sundhed.

Pædagogisk målsætning

Femagervejens Fritidscenters pædagogiske mål er, at fremme børnenes og de unges udvikling, såvel kropsligt som åndeligt.

Det er et mål, at udvikle de unge til selvstændige individer med en social adfærd, som gør dem rustet til at klare et fremtidigt liv efter klub tilværelsen.

Klubben skal styrke de unges respekt for hinanden og deres omgivelser. Deres sociale adfærd skal give dem selvværd og dømmekraft, så de kan vise initiativ og beslutsomhed.

Målet er, at dette skal ske i tæt samarbejde med de unge og deres forældre.​

Pædagogiske principper

Femagervejens Fritidscenter skal være den faste ramme for at få realiseret ovennævnte.
Klubben skal have sin naturlige placering i nærmiljøet, for her aktivt at deltage i områdets udformning af virke.

Det er klubbens opgave, positivt at understøtte de unges frigørelse fra voksenstyringen og fremme de unges interesser og fællesskaber.

Klubben skal sørge for at de unge inddrages i de demokratiske processer, og dermed i planlægningen og gennemførelsen af klubbens aktiviteter.

De skal aktivt deltage i klubrådet, for at opleve sammenhæng mellem indflydelse og ansvar for sig selv og deres hverdag i klubben.

I det daglige arbejde vil aktiviteterne med social aspekter blive prioriteret højt. Sideløbende vil klubben tilbyde al slags manuelle værkstedsbeskæf-tigelser samt fysisk udfoldelser og andre kreative aktiviteter.​

Politikker

​Hvis du vil læse mere om vores politikker, så klik på en af undermenuerne.

Information​

Femagervejens Fritidscenter

CVR: 36757757

Adresse

Femagervej 37​

2650 Hvidovre

Kontakt os

Tlf.: 36 75 77 57

E-mail: fc@femagervej.dk