Kontingent og a conto-betaling gældende for 1. januar 2017​

________​

KONTINGENT opkræves af kommunen via giro.

  • Fritidsklub 380 kr. mdr.
  • Juniorklub 380 kr. mdr.
  • Ungdomsklub 180 kr. mdr.


A CONTO-BETALING er en ordning der betyder, at dit barn hver dag får tilbudt brød og frugt, slikposer ved filmforevisninger samt mulighed for at deltage i skøjtning og svømning uden yderligere betaling.

A conto-beløbet er således en forudsætning for, at klubben kan opretholde det aktivitetsniveau forældrene ønsker - og er en solidarisk ordning.​

​Ordningen er en forældrebeslutning som hvert år tages op

på forældremødet i efteråret. Beløbet er på 70.00 kr. pr. måned, og bliver opkrævet hvert kvartal af Danske Daginstitutioner.
Beløbet opkræves indtil medlemsskabets ophør uafhængigt af, hvor ofte barnet kommer i klubben.

Det er på forældremødet d. 22/10-2009 besluttet at hæve a conto-beløbet til 70.00 kr.

Indbetaling til koloni, ture og til materialekort kan ske via bankoverførelse, dette skal ske til følgende

nr: 1551-3719414249, HUSK AT SKRIV BARNETS NAVN OG NR. SAMT HVAD PENGENE SKAL DÆKKE.​

Information​

Femagervejens Fritidscenter

CVR: 36757757

Adresse

Femagervej 37​

2650 Hvidovre

Kontakt os

Tlf.: 36 75 77 57

E-mail: fc@femagervej.dk