Referat fra forældremøde 2016

________​

​Referat forældremøde onsdag d. 26. oktober 2016 kl. 18-20.30.

1. Velkomst:

Jonas bød velkommen og præsenterede kort personalet.

2. Orientering om klubbens aktiviteter.

Grundet de længere skoledage bliver vi udfordret lidt på vores mange ture ud af huset. De kan være svære at få gennemført, da flere af vores medlemmer også går til diverse andre aktiviteter. Dog er de stadig en prioritet for Femagervejens Fritidscenter.

Torsdagen er den dag, hvor alle børnene har fri kl 14.00, så det vil pt være den primære tur dag. Dog vil der stadig også forekomme ture andre dage, ligesom at vi engang imellem forlænger turene til f.eks. kl. 18 eller 19- alt efter om børnene kan deltage.

De uger hvor børnene har `særuger` på skolen, og derved har tidligere fri, planlægger vi adskillige ture, og kan derved tilgodese flere af vores medlemmer.

Vi oplever også, at børnene er glade for rolige hjemmedage, hvor tiden bruges til at koble af med diverse spil, portionsbage, spille forskellige boldspil i gården, og lege `gift`, som fortsat er vældigt populært.

Mad er en vigtig ting for børnene når de ankommer i klubben. Vi er opmærksomme på dette behov. Vi laver alt fra suppe, sandwich, frugt og brød, grøntsagstapas, pølsehorn, yoghurt m drys mv, som serveres når de kommer fra skole.

Grundet den manglende tid og at få det koordineret med tider på en crossbane, har vi valgt at sælge vores crossmaskiner. Interessen for denne aktivitet har også i en længere periode, ikke været så stor hos vores medlemmer.

Vi har i stedet valgt at istandsætte og bruge rummet, hvor crossmaskinerne var opbevaret, til et længe ønsket JK-rum (juniorklub). Jkèrne har selv været med til at male, indrette og indkøbt diverse møbler mv til rummet. Rummet er af Jkérne døbt `SKURET`.

Et andet nyt rum som er kommet til, er vores `mindfuldness-chill rum`. Rummet er indrettet med store puder, foldeud madrasser, hængestole og hyggelig dæmpet belysning.

Begge rum er allerede en stor succes ;-).

Derudover blev der talt om aktiviteter, som nyligt er blevet afholdt, såsom pigeovernatning, drengeovernatning, Risbjerggårdfest.

Vores kommende halloweenfest fredag d. 28 oktober, er `aflyst` pga. for få tilmeldinger. Den er dog rykket til om mandagen, hvor der vil være halloween hele dagen og aftenen, for alle klubbens medlemmer. Der vil være lidt forskelligt uhyggeligt at prøve, der vil være ansigtsmaling, bagning af diverse ´fingre´, kranier, præmie til bedst udklædte mv. Vi ser frem til en festlig dag med gys og gru.

Så tager vi afsted på skitur i uge 7. Der er 10 tilmeldte og der er fortsat 2 pladser tilbage. Kontakt gerne Mike, Ditte eller Jonas, hvis der er interesse for at høre mere. Som sagt…To pladser tilbage ;-)

Vi har i personalegruppen drøftet muligheden for at tage på koloni fremadrettet i efterårsferierne. En 3-dags koloni tænker vi kunne være en rigtig god ide. Vi har tidligere gjort brug af en koloni, som ligger midt KBH. Dette giver store muligheder for oplevelser og ture i indre by.

En tur på 3 dage er også en god ide for de børn, som føler at en uge er for længe. Ligesom at mor og far er tæt på, HVIS man skulle få hjemve. Man ville relativt hurtigt kunne blive hentet.

Jonas orienterede om vores medlemstal, som pt hedder 135 medlemmer.

Vi drøftede vigtigheden i at bibeholde vores ture, da vi ikke har de store udearealer. Dog benyttes holmegårdshallen hver uge, ligesom Rebæk sø benyttes flittigt når vejret tillader det.

I uge 45 opstartes der forbedring af vores udeareal. De ujævne fliser som ligger vil blive fjernet, og der påbegyndes asfalt-lægning på en større del af gården, som vil tilgodese aktiviteter som skate, løbehjul mm. Klatreststiv og grillområdet vil fortsat blive der.

3. Ærlig snak (dilemmakort).

Dette punkt lagde op til dialog/diskussion om diverse udsagn/dilemmaer.

Adskillige kort blev lagt på bordet, hvorefter man som forældre skulle trække et kort, læse det højt… hvorefter dialog blandt forældre kunne starte. 

​`Mit barn bestemmer selv hvor tit det går på klub…`

Overordnet bestemmer børnene selv, dog afhængig af alderen. I starten skulle de gå i klub, og ikke bare gå hjem. Når de er blevet lidt større må de selv bestemme. Der kommer en periode efter et par år i klub, hvor det er `in` at gå hjem til hinanden.. Det er vigtigt, at de fortsat får skabt nogle relationer- også på tværs af alder/skole og klasse.

`Mit barn må gerne have facebook/Instagram selvom det ikke er fyldt 13 år`..

En snak om og sammenligning af facebook og instagram. Flere forældre foretrak instagram, da denne portal opfattes som værende mere børnevenlig, da det primært er billeder som lægges op. Nogle børn har facebook før det fyldte 13 år, andre må ikke før de er gamle nok.

På Femagervejens fritidscenter har vi som klub ikke en profil, da vi anser det som værende problematisk. Dels fordi det aldersmæssigt vil udelukke en stor del af vores medlemmer, og vi vil som klub heller ikke opfordre eller sætte pres på forældre til at deres børn skal oprette en profil. En forælder foreslog dog at der kunne laves en forældre Facebook-gruppe. Dette lod vi være op til forældrene at oprette.

`I vores hjem må børnene/de unge gerne se film og spille spil som er over den vejledende aldersgrænse`….

Tror de fleste har set eller spillet noget som var over aldersgrænsen derhjemme. Bruger vejledninger (pegi) men vurderer absolut også selv i forhold til barnet. Det er forskelligt for det enkelte barn. Følger op på og undersøger omkring de anmeldelser og vejledninger det/den pågældende spil/film har fået. Det må være svært at kunne/skulle vurdere som institution med så mange børn. De går bare hjem hvis de ikke må spille det i klub.

Vi vil som institution udarbejde en udvidet konkret politik omkring spil/film i samarbejde med bestyrelsen.

`Jeg mener at pædagogernes primære rolle i klubben er`..

At skabe tryghed for børnene, og give dem et rum hvor de kan slappe af fra at skulle præstere. At være nærværende, at skubbe lidt på med at tilmelde sig nye aktiviteter, så det ikke altid er det samme som vælges til.​

Vi nåede de 4 ovenstående kort.​

4. Bestyrelsens beretning v/Nita Lund.

Nita var forhindret i at deltage. Pernille (Suppleant) fremlagde beretning om bestyrelsesarbejdet. Der afholdes 4 møder om året og så det løse, hvis noget opstår.

Da vi er en selvejende institution er bestyrelsen arbejdsgivere og har større indflydelse på hvad som foregår på klubben.

Vi mangler fortsat en leder. Jonas har og fungerer stadig som konstitueret leder.

Ansættelse af ny leder har været udskudt, da vi ikke vidste hvordan og hvorledes klubstrukturen ville komme til at se ud. Det blev besluttet af kommunalbestyrelsen at vi fortsat er selvejende. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om dette, hvis man har lyst.

Stillingen er PT opslået.​

5. a-conto.

Er en ordning som er en forældrebeslutning, og som skal tages op hvert år til forældremødet til beslutning. Der betales hver måned 70.00 kr, som dækker frugt/snack/lille ret hver dag, svømmehal, skøjtehal, papir, tuscher, slikpose til filmvisning (1-2 gange månedligt).

Det blev besluttet at fortsætte med denne. Enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.​

7. Valg til bestyrelsen.

Formand: Nita (ikke på valg)

Næstformand: Beate- genopstiller. (genvalgt)

Bestyrelsesmedlem: Lisbeth- genopstiller ikke.

Suppleant: özlem- genopstiller. (genvalgt)

Suppleant: Pernille- genopstiller. (genvalgt)

Nyt bestyrelsesmedlem blev valgt. Vi siger velkommen til Louise. Vi glæder os til et fremtidigt samarbejde i bestyrelsen.

8. Evt.

Et forslag om, at hvis vi mangler noget i og til klubben, kunne vi søge i forældregruppen. Dette vil vi benytte os af J​

Information​

Femagervejens Fritidscenter

CVR: 36757757

Adresse

Femagervej 37​

2650 Hvidovre

Kontakt os

Tlf.: 36 75 77 57

E-mail: fc@femagervej.dk