Ind- og udmeldelse samt overflytning​

_________​

Indmeldelse

Dit barn kan starte i klub fra den 1. maj i det år, han eller hun begynder i 4.klasse og til han eller hun bliver 18 år.
Fra den 1. december 2016 foregår opskrivning til klub elektronisk via den digitale pladsanvisning.

Kig gerne forbi og hils på os, hvis dit barn ønsker at blive medlem i klubben.

Udmeldelse

Når du ønsker at melde dit barn ud af klubben skal du gøre det med mindst 1 måneds varsel til den sidste kalenderdag i en måned. Et eksempel: Dit barn skal stoppe i klub den 31. december. Derfor skal du melde dit barn ud senest den 30. november.

Udmeldelse af klub foregår elektronisk via www.hvidovre.dk/pladsanvisning eller www.borger.dk​ Samtidig gives der besked til klubben enten via mail, telefon eller lige stikke hovedet indenfor.

Overflytning til/fra klubben

Hvis du ønsker, at dit barn skal skifte klub, skal du som forælder kontakte den klub, dit barn går i, før du henvender dig til den nye klub.
Dit barn kan skifte klub fra den dato, I ønsker, eller så snart det er registret i pladsanvisningen.

Den nye klub giver besked til pladsanvisningen om skiftet.
Hvis du flytter barnet til en klub uden for kommunen, skal det ske med en måneds varsel til den 30./31. i måneden.

Refusion

Der ydes hel eller delvis friplads efter gældende regler.
Ansøgningsskema kan afhentes hos kommunen.

Information​

Femagervejens Fritidscenter

CVR: 36757757

Adresse

Femagervej 37​

2650 Hvidovre

Kontakt os

Tlf.: 36 75 77 57

E-mail: fc@femagervej.dk